Home

Jos Sluijsmans van Fietsdiensten.nl bevordert het gebruik van de fiets voor het vervoer van goederen en personen. De fiets is een goed alternatief voor gemotoriseerd vervoer. Stadsdistributie per (bak)fiets is sterk in opkomst. In de binnenstad is de fiets vaak net zo snel of zelfs sneller dan de auto en in elk geval vriendelijker voor mens en milieu. Door meer gebruik te maken van de fiets blijft de stad leefbaar en bovendien toegankelijk voor het noodzakelijke autoverkeer.

Fietsdiensten.nl is deelnemer van de Green Deal ZES.

greendealzes

Jos Sluijsmans adviseert bedrijven, instellingen en organisaties over fietsstimulering van werknemers en het inzetten van duurzame vervoermiddelen bij de bedrijfsvoering.
Jos adviseert over mobiliteitsvraagstukken en fungeert als creatief denker en ‘sparringpartner’ bij innovatieve productontwerpen en mobiliteitsbeleid.

 

 

Van 6 t/m 12 november 2016 was Fietsdiensten.nl namens de European Cycle Logistics Federation in Marrakech voor de Klimaatconferentie COP22

 

Op 20 en 21 maart 2017 zijn we present bij de ECLF Conferentie in Wenen.

eclf-logo-nl

Fietsdiensten.nl organiseert evenementen waar de fiets en andere vormen van duurzaam vervoer een rol spelen zoals het International Cargo Bike Festival / BakfietsTreffen en Mobiliteitsdebatten.

Vanaf het begin in 2004 fietst Jos Sluijsmans met mensen die om wat voor reden dan ook niet zelfstandig kunnen fietsen.

… en Jasper van Impelen heeft een geinig filmpje gemaakt van Fietsdiensten.nl

Innovatieve designfietsen kun je uitproberen bij: Bike Experience Nijmegen

Bakfietscentrum

laatste nieuws