Drie onderzoeken naar LEVV’s, (e-)cargobikes en ‘cyclelogistics’ in het stadsvervoer.

Fietsdiensten.nl neemt de komende jaren deel aan verschillende onderzoeken naar de inzet van lichte elektrische vrachtvoertuigen, (e-)bakfietsen en ‘cyclelogistics’. De (deel)resultaten van deze onderzoeken hopen wij te kunnen presenteren tijdens de Velo-city Conference 2017 en het International Cargo Bike Festival 2017.

 

Logo Levv Logic_1LEVV-LOGIC

In het LEVV-LOGIC project wordt onderzoek gedaan naar de inzet van lichte elektrische vrachtvoertuigen (LEVV’s), waaronder e-cargobikes, voor de levering van goederen in steden. Een LEVV heeft 2, 3 of 4 wielen, een elektrische aandrijving/trap-ondersteuning en is in omvang kleiner dan een bestelvoertuig. In dit project ontwikkelen de Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Rotterdam samen met logistiek dienstverleners, verladers, voertuigaanbieders, netwerkorganisaties, kennisinstellingen en gemeenten nieuwe kennis over logistieke concepten en business modellen met LEVV’s. Doelstelling: een rendabele inzet van LEVV’s voor stadslogistiek. Het tweejarige onderzoek wordt voor mede gefinancierd met de RAAK-mkb subsidie. Deze subsidie is bedoeld om via kennisuitwisseling het innovatief vermogen van mkb-ondernemingen te vergroten.

De 29 projectdeelnemers delen de ambitie om met LEVV’s een bijdrage te leveren aan regionale, nationale en Europese doelstellingen om stedelijk goederenvervoer efficiënter en schoner te organiseren. Hiermee sluit het project aan bij de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek.

 

LEVV-NL Onderzoek Licht Elektrische Vrachtvoertuigen in Nederland

De European Cycle Logistics Federation (ECLF) heeft tijdens het International Cargo Bike Festival 2016 in Nijmegen de eerste resultaten gepresenteerd van een enquete naar bedrijven en ondernemers in de fietslogistiek (cyclelogistics). Doel van dit onderzoek was het verzamelen en presenteren van gegevens die beleidsmakers kunnen overtuigen van het nut van cyclelogistics in de binnensteden. Ook ontwerpers en producenten moeten soms nog overtuigd worden van het belang van goedgemaakte (elektrische) cargobikes. Dit kan gebeuren door aan te tonen dat er een groeimarkt is voor hun producten.

De deelname vanuit de Nederlandse fietslogistieke bedrijven aan deze enquête was relatief laag. Fietsdiensten.nl, Connekt en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) hebben het initiatief genomen om een vervolgonderzoek uit te voeren in de tweede helft van 2016, gericht op de Nederlandse fietslogistieke bedrijven en andere bedrijven die in hun bedrijfsvoering gebruik maken van licht elektrische vrachtvoertuigen.

Help mee met het LEVV-NL onderzoek door de online vragenlijst in te vullen. Dit onderzoek is aanvullend op het bovengenoemde LEVV-LOGIC project.

loenderslootgroep

De projectleiding van het onderzoek is in handen van de Loenderslootgroep, gevestigd in het Dutch Bicycle Centre in Nijmegen. De looptijd is september 2016 – januari 2017

 

RIPPL – Register of Initiatives in Pedal Powered Logistics

In binnen- en buitenland worden er veel initiatieven genomen met de inzet van (e-)bakfietsen voor schone stadsdistributie. Het kennisnemen van voorbeelden versnelt het gebruik en de ontwikkeling van cyclelogistics. Er is echter nog geen goede inventarisatie of overzicht van deze ‘best practices’.

Het komende jaar zal Fietsdiensten.nl tussen 1 oktober 2016 en 30 september 2017 bestaande projecten en initiatieven op het gebied van cyclelogistics en (e-)cargobikes uitzoeken en beschrijven. Het project heeft de naam RIPPL gekregen.

greendealzes