Van 50 naar 30

Beleidsmakers in Nederland zijn samen met de adviesbureau’s druk bezig om de standaard maximumsnelheid binnen de de bebouwde van 50km/uur naar standaard 30km/uur heel ingewikkeld te maken. De adviesbureau’s vinden dat natuurlijk prachtig. Wij moeten daar volgens mij niet aan gaan meedoen, maar een voorbeeld nemen aan Kopenhagen en Brussel. In deze steden is het … Lees verder

De dienstverlenende stad

Stel je geeft 200 personen in steden met meer dan 100.000 inwoners een basisinkomen en je stelt 100 verschillende soorten lichte elektrische voertuigen (lev) en fietsachtigen ter beschikking om mensen binnen de stad te vervoeren waarheen en wanneer zij dat willen, maar wel binnen de bebouwde kom. Bijvoorbeeld 20 riksja’s, 20 duofietsen, 10 groepsfietsen, 10 … Lees verder

Lichte elektrische voertuigen (LEV) in de Nederlandse mobiliteitssector vanuit het perspectief van institutionele logica

LICHTE ELEKTRISCHE VOERTUIGEN (LEV) IN DE NEDERLANDSE MOBILITEITSSECTOR VANUIT HET PERSPECTIEF VAN INSTITUTIONELE LOGICA – HOE BELEIDSMAKERS CONCURRERENDE WAARDEN KUNNEN OVERWINNEN BIJ OPLOSSINGEN VOOR MAATSCHAPPELIJKE PROBLEMEN   Masterscriptie van Wouter Slob, dd. 5 juli 2021, Faculteit Geowetenschappen, Universiteit van Utrecht Samenvatting Het Nederlandse mobiliteitssysteem is in transitie. Vanwege de dringende behoefte aan koolstofarme alternatieve vervoerswijzen … Lees verder

Meer maatschappelijke deelname met minder mobiliteit

Het recht van mensen om volwaardig aan de samenleving deel te nemen vereist mobiliteit. Die mobiliteit kan echter veel schoner en efficiënter. Wij roepen daarom op tot een ruimtelijk en mobiliteitsbeleid dat alle burgers (oud, jong, arm, rijk) optimaal in staat stelt deel te nemen aan sociaal-economische activiteiten, maar dan met zo min mogelijk afhankelijkheid van privégebruik van de auto.

Lifestylemobiliteit

Volgens de filosoof Peter Sloterdijk heeft ‘slechts één op de drie verkeersbewegingen direct te maken met de wereld van het werk, terwijl de tweede en derde behoren tot het groeiende universum van de lifestylemobiliteit in de ruimste zin des woords (weekendexcursies, boodschappenritjes, je dochter naar ballet brengen, theaterbezoek, slippertjes waarbij je van huis moet etc.)’ … Lees verder

Inspiratie voor de fiets en het fietsen

Mijn inspiratie zijn de mensen, de natuur, de stad, fietsen en vrijCyclespace, Copenhagenizeheid. 8-80 cities, Triple A, Architecting Interaction, Velotopia, Cyclespace, Copenhagenize, Cycle Chic Republic, Modacity, BicycleDutch, Luud Schimmelpennink.

Velosofie

De ‘Velosofie’ is een theoretische discipline die streeft naar kennis en wijsheid met de fiets en het fietsen als uitgangspunt, doel of middel van haar streven. Het is een samenstelling van de woorden ‘velo’ afkorting van ‘velocipède’, fiets en het Griekse woord ‘sofia’, wijsheid. In deze rubriek worden velosofische overpeinzingen en -teksten van personen afkomstig … Lees verder

Een fiets is iets, maar bijna niets!

Amsterdammers!

De asfaltterreur van de gemotoriseerde bourgeoisie heeft lang genoeg geduurd. Dagelijks worden mensenoffers gebracht voor de nieuwste autoriteit waaraan het klootjesvolk zich heeft overgeleverd: de auto-autoriteit. de verstikkende koolmonoxide is zijn wierook, zijn beeltenis verpest in duizendvoud grachten en straten.

Topsector nr.10: Fiets

Volgens de ‘Global Indusry Analysts, Inc., een van de grootste uitgevers op het gebied van marktonderzoek, zal de wereldwijde markt voor fietsen in 2015 gegroeid zijn tot meer dan 78 miljard US dollars. En dat gaat dan alleen om het product fiets. Advisering, kennisoverdracht, onderzoek, fietsinfrastructuur, fietsparkeervoorzieingen, mobiliteitsmanagement, etc. valt daar nog buiten.

De fietsvakantie anno 2013

De fietsvakantie anno 2013 De zomer is officieel nog niet aangebroken in Nederland en dat houdt in dat het weer typisch Hollands lenteweer is. De lente kan namelijk zoals meestal wel in één lijn worden getrokken met de winter. We hebben inmiddels de koudste winter sinds 1976 achter de rug, maar dagjes strand laten nog … Lees verder