Topsector nr.10: Fiets

De Nederlandse overheid heeft voor de economische ontwikkeling van Nederland gekozen voor het topsectorenbeleid. Topsectoren zijn gebieden waar het Nederlandse bedrijfsleven en onderzoekscentra wereldwijd in uitblinken. Het bedrijfsleven, universiteiten, onderzoekscentra en de overheid werken samen aan kennis en innovatie om deze positie nog sterker te maken. Officieel zijn er 9 Topsectoren. Wij voegen er de Topsector nr.10: Fiets aan toe.

 

Volgens de ‘Global Industry Analysts, Inc., een van de grootste uitgevers op het gebied van marktonderzoek, zal de wereldwijde markt voor fietsen in 2015 gegroeid zijn tot meer dan 78 miljard US dollars. En dat gaat dan alleen om het product fiets. Advisering, kennisoverdracht, onderzoek, fietsinfrastructuur, fietsparkeervoorzieingen, mobiliteitsmanagement, etc. valt daar nog buiten.

 

Op dit moment leeft ongeveer 50% van de wereldbevolking van bijna 7 miljard mensen in steden. In 2050 zal dat 70% zijn van de verwachte wereldbevolking van 9 miljard inwoners. Dan praten we over 6,3 miljard mensen. Als we vooruit willen blijven komen in de steden dan moeten we meer gaan investeren in de fiets. De fiets is energie-efficiënt, kostenefficiënt, gezond, niet vervuilend en neemt weinig plaats in.

 

In Nederland wordt ongeveer 30 euro per inwoner per jaar uitgegeven aan fietsen en fietsinfrastructuur. Als andere landen in de wereld hetzelfde zouden investeren voor de inwoners die in de steden leven, komt dat neer op 90 tot 120 miljard euro per jaar en in 2050 op 190 miljard euro per jaar. Voorwaar geen kattenpis!

 

Volgens ons is het Nederlandse bedrijfsleven zich niet volledig bewust van de kansen en mogelijkheden die dit biedt. Fietsen is een van de weinige economische gebieden waar Nederland zich nog met recht gidsland mag noemen. Het is de hoogste tijd dat wij onze kennis, kunde en creativiteit op fietsgebied wereldwijd gaan inzetten en vermarkten.

 

Tijd dus voor de Topsector nr.10: Fiets

 

Jos Sluijsmans, december 2013

Zie ook RingRing