Velosofie

De ‘Velosofie’ is een theoretische discipline die streeft naar kennis en wijsheid met de fiets en het fietsen als uitgangspunt, doel of middel van haar streven.
Het is een samenstelling van de woorden ‘velo’ afkorting van ‘velocipède’, fiets en het Griekse woord ‘sofia’, wijsheid.

In deze rubriek worden velosofische overpeinzingen en -teksten van personen afkomstig uit verschillende disciplines opgenomen. Schroom niet om uw velosofische bijdrage op te sturen naar Fietsdiensten.nl.
Toezending is echter geen garantie voor plaatsing!

De eerste bijdrage op 15 april 2008 was, op mijn verzoek,  van Marc Peeters, veelfietser, -denker en -schrijver. Marc Peeters is redactielid van ‘De wereldfietser’ en auteur van ‘Ik fiets, dus ik ben’.