Van 50 naar 30

Beleidsmakers in Nederland zijn samen met de adviesbureau’s druk bezig om de standaard maximumsnelheid binnen de de bebouwde van 50km/uur naar standaard 30km/uur heel ingewikkeld te maken. De adviesbureau’s vinden dat natuurlijk prachtig.

Wij moeten daar volgens mij niet aan gaan meedoen, maar een voorbeeld nemen aan Kopenhagen en Brussel. In deze steden is het gewoon ingevoerd met spectaculaire dalingen in het aantal verkeersongevallen als gevolg.

De Tweede Kamer was heel simpel en heel duidelijk. Dus gewoon algemeen 30 invoeren en heel goed nadenken over de vraag of er wellicht uitzonderingen gemaakt moeten worden voor doorgaande stadsautowegen met busroutes. En dat dan alleen waar de fietspaden en voetpaden heel goed fysiek gescheiden zijn van de auto- en bus-stroken. Bij kruisingen gaat de snelheid weer naar 30.

Verder niet mee gaan doen met het geklaag van de busmaatschappijen. De gemiddelde snelheid van voertuigen in de stad wordt niet essentieel bepaald door de maximaal behaalbare snelheid, maar door het aantal stops, waarbij de snelheid helemaal naar nul gaat.

Wanneer de algemene snelheid naar 30 gaat dan kunnen ook de drempels weg, want die zijn er om de arme, domme automobilisten te helpen realiseren dat ze opeens in een 30km-zone zijn beland en een bord is voor hen niet genoeg. Die overgangen zijn er nu niet meer want alles is 30. De handhaving kunnen we beter met flitspalen doen en door de verplichte invoering van ISA.

Met dank aan George Ketel, actief lid van de Fietsersbond afdeling Nijmegen e.o. / Berg en Dal

Ben je al lid van de Fietsersbond?