Op naar gezonde, bereikbare en rijke steden!

Ter inspiratie. Op 9 december 2017 schreef Nanda Sluijsmans, stedenbouwkundige en landschapsontwerper de volgende oproep op LinkedIn.

   Afgaande op de voornemens van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaan er weer miljoenen naar asfalt, omdat files een miljard kosten. Onbegrijpelijk gezien de inspanningen die RO-ers (oa stedenbouw, verkeer, landschap en planologie) leveren om steden bereikbaar en gezond te houden (Omgevingswet) en om ruimte te vinden voor duizenden woningen in de Randstad. Een kwart van het verkeer is woon-werkverkeer binnen 30 km afstand. Dit is een afstand die goed per (e)bike is af te leggen.

  U begrijpt al waar de oplossing zit en wat ons een miljard per jaar kan opleveren + schonere lucht + beter bereikbare steden. Meer asfalt = meer auto’s in de stad = veel ongewenst ruimtegebruik en druk op leefkwaliteit = geen oplossing = hele slechte investering. De oplossing is WEL: mensen in hoog tempo stimuleren om met OV of per fiets te gaan, investeringen in fietssnelwegen en in nog beter OV. Heb het lef bedrijf en organisatie! Schaf de vergoeding per autokilometer af. Parkeervergunning voor maar 40 euro per jaar in centrum Den Haag kan echt niet! Geef een vergoeding per elke gefietste km en geef ruime OV-vergoeding met dat kopje koffie. Dan maken we samen echt stappen naar gezonde duurzame steden die economisch kunnen groeien.

   De RO-ers horen graag uw voorgenomen plannen voor 2018 naar een gezonde en bereikbare stad. Deze kunt u vermelden onder de oproep op LinkedIn om anderen te inspireren!