Belangenorganisatie voor bak- en vrachtfietsprofessionals

De afgelopen maanden zijn we druk bezig geweest met de lobby vanwege het nieuwe Toelatingskader LEV, waar ook elektrische bak- en vrachtfietsen onder vallen. Alle kamerleden van de commissie Mobiliteit zijn aangeschreven zowel voorafgaand aan de commissievergadering van 1 juni over Verkeersveiligheid als voor de commissievergadering van dinsdag 8 juni over schone stadslogistiek en bovendien voor het kamerdebat van 2 december over Verkeersveiligheid.

Bij voorafgaande consultatierondes van het ministerie onder ‘stakeholders’, was geen enkele producent geraadpleegd, maar louter kennisinstellingen, bredere belangenorganisaties en gemeenten en provincies. Dit zijn weliswaar allemaal partijen die wel te maken hebben met bak- en vrachtfietsen, maar weinig praktische kennis en gebruikerservaring hebben. Na enig aandringen zijn ook producenten en gebruikersgroepen betrokken bij de onderzoeken en ronde tafel bijeenkomsten. Tevens heeft Antea Groep in opdracht van het ministerie van I & W een Impactanalyse I uitgevoerd en zijn we nu in afwachting van een nadere uitwerking van deze Impactanalyse. Het ministerie heeft toegezegd de Impactanalyse II vóór kerst 2021 te zullen opleveren.

De ontwikkelingen rond het Toelatingskader LEV heeft duidelijk laten zien dat belangenbehartiging voor de bak- en vrachtfietsindustrie nodig is. Sommige bak- en vrachtfietsprofessionals zijn lid van de RAI Vereniging, TLN, van de DCE, de Vereniging DOET of van de Fietsersbond. Wij denken echter dat de belangen van de bak- en vrachtfietsindustrie en gebruikersgroepen zo specifiek zijn dat een eigen belangenorganisatie op zijn plaats is.

Daarom hebben wij het initiatief genomen een belangenorganisatie te starten. Op dit moment, november 2021, hebben 12 (twaalf) partijen zich aangesloten. Deze partijen zijn: Alligt Cargo Bike Wheels, Cargo Cycling, CycleSpark, DOCKR, Flevobike/GoLo, Fulpra, Lovens Bikes/Optima Cycles, Struin BSO, Tolkamp Metaalspecials, Urban Arrow, ZOEM Bike, en 4Wieler.

Deelnemende partijen hebben aangegeven de volgende aandachtspunten belangrijk te vinden: Wet- en regelgeving, plek op de weg van de innovatieve bak- en vrachtfietsen, algemene promotie, pr & marketing van (het gebruik van) bak- en vrachtfietsen, subsidieregelingen.

Om een belangenorganisatie op te zetten en de belangen ook daadwerkelijk te kunnen behartigen, is een gezonde financiële basis nodig. Deelname willen we laagdrempelig houden. Van individueel zelfstandig ondernemer tot 9 medewerkers vragen we een bijdrage van  €180,–/jaar (€15,–/maand); van 10-49 medewerkers €300,–/jaar (€25,–/maand) en vanaf 50 medewerkers €480,–/jaar (€40,–/maand).

Wil je ook deelnemen, neem dan contact met mij op: jos @ fietsdiensten . nl