Bijdragen / Donations

Vind je het een goede zaak dat het BakfietsTreffen georganiseerd wordt en wil je dat het blijft bestaan, maak dan een bijdrage over op rekeningnummer IBAN NL95INGB0004943661 t.n.v. Fietsdiensten.nl o.v.v. BakfietsTreffen. Elk bedrag is welkom. Vanaf 100 euro kunnen we een naamsvermelding op de website plaatsen.

 

Het BakfietsTreffen ontvangt geen subsidie van de overheid of via fondsen.

 

ENGLISH

Do you think it is a good thing that we organise the CargobikeMeeting and that it should be continued, please donate any amount to the accountnumber:

IBAN NL95INGB0004943661

by name of  Fietsdiensten.nl mentioning CargobikeMeeting. When the donation is 100 euros or more we can mention your (business)name at the website.

 

The CargobikeMeeting does not receive any financial support from the governement or any other fund.