Cargo Bike Expertise & Innovation Centre (CargoBEIC)

In reactie op de coronacrisis en vanwege de nationale en internationale ontwikkelingen en behoeften binnen de cargobikewereld is het plan ontstaan om een internationaal kennis- en onderzoekscentrum voor stadslogistiek met bak- en vrachtfietsen op te zetten op het Industriepark Kleefse Waard (IPKW) in Arnhem.

 

Bak- en vrachtfietsen dragen bij aan een betere kwaliteit van leven in onze steden; ze zijn groen, stil en schoon, minder ruimtegebruik, geen uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof, en sociaal; oogcontact en elkaar begroeten is makkelijker dan vanuit een auto of bestelbus. Op deze manier dragen ze bij een verschillende uitdagingen waar we als samenleving op dit moment voor staan: klimaatverandering, luchtkwaliteit, bereikbare binnensteden, zero-emission stadslogistiek en inclusiviteit.

 

In 2012 vond het eerste BakfietsTreffen plaats in Nijmegen. In 2014 werd de naam veranderd in International Cargo Bike Festival (ICBF) vanwege de toevoeging van een internationale conferentie in samenwerking met de ECLF, European Cycle Logistics Federation, die in dat jaar tijdens het ICBF formeel werd opgericht. Inmiddels trekt het ICBF jaarlijks bak- en vrachtfietsproducenten, ontwerpers en deskundigen van over de hele wereld. Het heeft een toonaangevende status verkregen binnen de industrie en is hét evenement voor de professionele cargobike gemeenschap, om elkaar te ontmoeten, te informeren en te inspireren. Tot 2017 vond het ICBF elk jaar plaats in Nijmegen. In 2018 in Berlijn en in 2019 in Groningen met deelnemers uit 40 landen. Het gebruik van bak- en vrachtfietsen in de stadsdistributie is daardoor wereldwijd gegroeid. De editie van 2020 zou weer in Nijmegen plaatsvinden, maar kon vanwege COVID-19 geen doorgang vinden.

 

Er is behoefte om de ‘beweging’, ‘verbinding’ en ‘energie’ die het ICBF creëert ook gedurende het jaar vast te houden. Daarnaast is er zeker in tijden van Corona, waarbij fysieke evenementen niet tot nauwelijks georganiseerd kunnen worden een grote behoefte ontstaan aan alternatieven. Daarbij wordt gekeken naar een permanente expositie enerzijds en virtuele expositie en bijeenkomsten anderzijds. Een vaste plek als het Cargo Bike Expertise & Innovation Centre (CargoBEIC) kan perfect faciliteren in deze behoeften.

 

Cargo Bike Expertise & Innovation Centre (CargoBEIC)

CargoBEIC is een permanente expositie voor cargobike producenten gevestigd op het IPKW in Arnhem. Door middel van drie hoofdfuncties speelt het in op diverse behoeften vanuit zowel cargobike producenten als de logistieke industrie in het algemeen:

  • Expositieruimte en testparcours: CargoBEIC biedt producenten de mogelijkheid om hun producten te exposeren, te presenteren en te laten uitproberen. Anderzijds biedt de opzet van CargoBEIC bedrijven en overheden (business-to-business, business-to-government) die geïnteresseerd zijn in het gebruik van cargobikes de mogelijkheid om gespreid, eventueel zelfs op afspraak, producten in levende lijven te zien, te voelen en uit te proberen;
  • Kenniscentrum: CargoBEIC fungeert (fysiek en online) als plek en organisatie waar kennis en onderzoek over (de inzet van) cargobikes samenkomt en gedeeld wordt. Het gaat daarbij om technische kennis over voertuigen, aandrijfsystemen (elektrisch, waterstof) maar ook over regelgeving, stadsdistributie en logistieke processen. Deze kennis wordt ontsloten door middel van het organiseren van online en offline events in het centrum. Met de HAN Engineering & Automotive Academy / Mobility Innovation Center (MIC), IPO, Stedelijke omgeving, Gedragsverandering, zijn al contacten gelegd en ook op de Radboud Universiteit wordt onderzoek verricht dat aansluit op het CargoBEIC. Op het IPKW zijn eveneens veel bedrijven gevestigd waarmee zinvolle samenwerking tot stand kan komen. Wij zoeken ook aansluiting bij Connectr. Door een samenwerking aan te gaan met HAN Engineering & Automotive Academy kan CargoBEIC ook als testcentrum gaan fungeren. Deze partij heeft al ervaring als testcentrum voor voertuigen ‘tussen fiets en auto’, LEV en cargobikes;
  • Virtuele expositie: Online toegang tot een virtuele expositie biedt bedrijven en overheden de mogelijkheid om zich onbeperkt door tijd en ruimte te presenteren aan een wereldwijd publiek.

CargoBEIC wordt ontwikkeld door Jos Sluijsmans (directeur Fietsdiensten.nl en ICBF) in samenwerking met Lentekracht (Koen Vrielink en Bram Lamberts). Het concept bouwt enerzijds voort op de behoeften van een groeiende industrie (cargobikeproducenten) en anderzijds op ontwikkelingen in de logistieke sector, die als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen (toenemend online winkelen, drukkere steden, strengere milieuwetgeving) steeds meer op zoek zijn naar innovatieve oplossingen. Het uiteindelijke doel van CargoBEIC is om deze behoeften bij elkaar te brengen en als zodanig de industrie als geheel te laten groeien.

 

Voor de realisatie van het Cargo Bike Expertise & Innovation Centre zijn we op zoek naar partners die mede met ons dit initiatief vorm willen geven en een investeerder die €100.000 wil bijdragen.

 

Contact

Mocht u het concept CargoBEIC interessant vinden en denken een rol te kunnen spelen in de verdere ontwikkeling ervan, neem dan contact op met