Eerste Mobiliteitdebat 2012

Eerste Mobiliteitdebat 2012

 

Mobiliteitsdebat ‘Beter Benutten, Beter op de Fiets, 25 april 2012 in DroomVillaLUX, Nijmegen.

 

Organisatie: Jos Sluijsmans, Fietsdiensten.nl

 

Met Peter Linders, Stadsregio Arnhem Nijmegen, Joppe van Stiphout, Stipbike, Jos Sluijsmans, Fietsdiensten.nl

 

Gespreksleider: Rosalie Thomassen

 

rosalie_in_red-250px

Rosalie Thomassen

Verslag Mobiliteitsdebat ‘Beter Benutten, Beter op de Fiets

Het programma Beter Benutten van de Stadsregio blijkt een aantal projecten te zijn met maatregelen die gunstig zijn voor het aantal ‘voertuigverliesuren’, eenvoudig gezegd gunstig voor de doorstroming van het verkeer. Het vindt plaats binnen het beleid dat de regio economisch bereikbaar moet blijven.

 

De voorwaarde van het rijk dat het bedrijfsleven erbij betrokken moet worden heeft geresulteerd in het meepraten van ‘de bedrijven’ over een zo goed mogelijke bereikbaarheid.

 

Hiervoor wordt een pakket maatregelen uitgevoerd van 50 M€, en dat moet eind 2013 gerealiseerd zijn.
Op maandag 16 april tekende minister Melanie Schultz het programma in Burger’s Zoo in Arnhem.

 

Dit was voor Movinnio een tamelijk ontnuchterend verhaal. Gewoon een programma voor een aantal projecten dat binnen tijd en budget gerealiseerd moet zijn. Dus geen hogere doelen, geen integrale benadering, geen plaats voor innovatie, geen duurzaamheidsdoelen, niet meedenken door het innovatieve bedrijfsleven over goedkoper, veiliger, duurzamer en toch een betere bereikbaarheid. Allemaal een gepasseerd station. Een informatief verhaal met toelichting naar aanleiding van vragen.
Anderzijds begrijpelijk: het geld moet eind volgend jaar uitgegeven zijn. Het is een uitvoeringsprogramma’; een plaats voor observatie niet voor innovatie.

 

Het verhaal over Fietscentrum Nijmegen is van een andere orde.
Het geeft aan dat er door een divers samengestelde groep ondernemers ingespeeld wordt op de landelijke trend dat de fiets een belangrijkere rol in de mobiliteit opeist. Dit zou kunnen uitmonden in een centrum cq regio voor de fiets-branche zoals de regio Eindhoven-Helmond dat is voor de automotive-branche.
Het wordt het benutten van de kansen in een regio waar snelle fietsroutes en fietssnelwegen zijn of worden gebouwd, met een gunstige kennisinfrastructuur (universiteit en hoge scholen, etc), waar een sterke fietslobby is voor zowel recreatief als ‘functioneel fietsen’ (o.a. voor woon-werkverkeer).
De discussie ging met name over het aanscherpen van visie en missie en dus de kansen die er zijn.
Goed (voor Movinnio) om in de gaten te houden, meer aandacht aan te besteden in de media en waar mogelijk en gewenst de initiatieven en processen te ondersteunen.