Mobiliteitsdebat 2011

Mobiliteitsdebat 2011

 

Mobiliteitsdebat ‘Wat kost dat?’ – 13 september 2011

 

Organisatie: Jos Sluijsmans, Fietsdiensten.nl

Met Conny Bieze, Gedeputeerde Prov. Gelderland, Wim Bot, Fietsersbond, Joep Dickhaut, Movinnio

Gespreksleider: Rob Jaspers van De Gelderlander. geassisteerd door Rosalie Thomassen, Erwt Communicatie

mobiliteitsdebat_2-500px

 

SLIMME OPLOSSINGEN: BETER BENUTTEN WAT ER AL IS
Mobiliteit kost de samenleving veel geld. Maar wat leveren al deze
investeringen in auto, fiets of OV ons eigenlijk op? Het Mobiliteitsdebat
2011 ging in op deze vraag. Conny Bieze (Gedeputeerde Provincie Gelderland,
Economie en Mobiliteit) beschouwt mobiliteit niet als doel op zich. ‘Maar mobiliteit is wel de bloedsomloop van de samenleving’, aldus de gedeputeerde. Goede bereikbaarheid, met name die van de stedelijke gebieden, vindt zij essentieel voor het economisch functioneren van deze provincie. Maar economie is niet altijd leidend als het gaat om mobiliteit. Ook sociale aspecten, veiligheid e.d. tellen mee.
Investeren in alle vervoersmodaliteiten (auto, ov en fiets) voor een betere keuzemogelijkhedi voor reizigers acht de provincie nodig, dus ook meer asfalt. Bus en fiets maken immers ook gebruik van asfalt. Het aanleggen van meer asfalt is vaak echter onhaalbaar. Daarom wordt ook ingezet op slimme oplossingen gericht op het beter benutten van de capaciteit die er al is.
Gedeputeerde Conny Bieze heeft ook een verrassende oplossing voor de overvolle bussen van het centraal station naar campus Heyendaal: zet leenfietsen in naar Heyendaal in plaats van de OV-jaarkaart voor studenten.

 

Wim Bot (Fietsersbond) maakte duidelijk dat in de praktijk veel meer geld
wordt geïnvesteerd in de auto en OV. ‘De fiets wordt onvoldoende gezien als
een volwaardig vervoersmiddel. Terwijl er is aangetoond dat investeren in
fietsinfrastructuur leidt tot meer fietsgebruik tegen relatief geringe kosten’, aldus Wim Bot. De Fietserbond pleit daarom vooral voor uitbreiding van de fietsinfrastructuur. De meeste mensen weten niet dat in de ochtendspits nu al meer fietsers (1,75 mljn) op pad zijn dan automobilisten (1,3 mljn). In het debat werd duidelijk dat ook bestaande fietsinfrastructuur, net als autowegen, beter benut kunnen worden. Ook werd gepleit voor meer aandacht voor ketenmobiliteit. In dat kader werd de OV-fiets genoemd als eenvoudige maar slimme innovatie.
Joep Dickhaut (Movinnio) schetste zijn visie op de dilemma’s van het OV: het is ontzettend duur en de nodige grondige veranderingen verlopen te moeizaam. Betrouwbaarheid van OV, goede informatie die ook door potentiële
OV-reizigers gevonden wordt en meer gemak, werden in het debat genoemd als
essentieel voor het verleiden van automobilisten om voortaan met het OV te
reizen.
Benut beter wat er al is zodat investeren in meer asfalt niet nodig is,
bleek de hoofdlijn van het Mobiliteitsdebat.
Het debat werd mede mogelijk gemaakt door de Stadsregio Arnhem Nijmegen en ondersteund door Het Groene Hert en Stipbike.