Fietsdebat 2009

Fietsdebat 2009

Dinsdag 22 september 2009 in LUX, Nijmegen.

Fietsdebat onder de titel ‘Cashen’ op de fiets. Daar wordt mee bedoeld dat investeren in goed fietsbeleid en fietsstimulering meer oplevert in harde euros dan dat het kost. De lezingen-/debatavond gaat over de rol van de fiets en de fietser met betrekking tot bereikbaarheid, woon-werkverkeer, hoe krijg je de automobilist uit de auto en op de fiets? Met name de financiële voordelen van goed fietsbeleid worden onder de aandacht gebracht.

Organisatie: Jos Sluijsmans, Fietsdiensten.nl

Met: Gerard Pesman, OR-lid en onderzoeker van het UMC St Radboud, intitatiefnemer van ‘Fietsen met beleid’.
Peter van der Veer, Eigenaar Van der Veer designers, ontwerpers voor o.a. Gazelle en bestuurslid Stichting VeloNova.
Arjen Jaarsma, oprichter Balancia, adviseurs in duurzame mobiliteit.
Miriam van Bree, beleidsmedewerker Landelijk Bureau Fietsersbond

Discussiepanel: bovengenoemde sprekers + Jan van der Meer, wethouder verkeer Nijmege, Cees Jansen, Stadsregio Arnhem Nijmegen

Gespreksleider: Rob Jaspers, journalist van de Gelderlander.

 

Op dinsdagavond 22 september 2009 vond in LUX in Nijmegen een Fietsdebat plaats. Drie deskundigen spraken over de duurzame stad en de rol van de fiets met betrekking tot bereikbaarheid. Arjen Jaarsma, oprichter Balancia, adviseurs in duurzame mobiliteit, sprak over de kansen voor en met de fiets in de toekomstige duurzame stad. Bij stadsplanning zou men moeten uitgaan van lopen, fietsen, OV en dan pas de auto in plaats van vanuit de bereikbaarheid per auto te denken. Peter van der Veer, ontwerper, liet tijdens zijn presentatie zien hoe je door slim ontwerpen mensen kunt verleiden om vaker de fiets te nemen; bijvoorbeeld de bakfiets als alternatief voor de auto voor het vervoer van kinderen en boodschappen. Als laatste sprak Gerard Pesman, OR-lid en onderzoeker van het UMC St Radboud, over het succesvolle fietsproject ‘Fietsen met beleid’. Hij liet zien dat Investeren in fietsbeleid loont en heel veel geld bespaart.
Als gespreksleider trad Rob Jaspers, journalist van de Gelderlander, op. Tijdens de paneldiscussie ontlokte hij aan Cees Jansen die namens de Stadsregio sprak, de toezegging om concreet fietsbeleid toe te voegen aan de top 10 van bestuurlijke prioriteiten. Jan van der Meer, wethouder verkeer Nijmegen, zegde toe meer aandacht te zullen besteden aan de diversiteit van stallingsplaatsen en betere servicediensten voor fietsers. Miriam van Bree, beleidsmedewerker Landelijk Bureau Fietsersbond voorzag de presentaties van deskundig commentaar en nam eveneens deel aan de paneldiscussie. Zij juichte de toezeggingen van de stads- en stadsregiobestuurders toe. Geïnspireerd begaven deelnemers en publiek zich daarna naar de bar van LUX en het bleef nog lang onrustig in de stad ……