Verkiezingsdebat: ‘Fietsen in Nijmegen … een tandje erbij!’

Verkiezingsdebat: ‘Fietsen in Nijmegen … een tandje erbij!’

Donderdag 4 februari 2010, Concertgebouw De Vereeniging in Nijmegen

Organisatie: Jos Sluijsmans ism Fietsersbond Nijmegen

Kandidaat-raadsleden van vrijwel alle politieke partijen gaan in debat over zaken als veilige fietsroutes en stallingsbeleid. CDA-Tweede Kamerlid Joop Atsma is hoofdspreker. Atsma was indiener van een initiatiefnota met 48 concrete aanbevelingen om het fietsbeleid in Nederland te stimuleren.

Gespreksleider: Eric Reijnen Rutten, journalist van De Gelderlander

 

joop atsma

2e Kamerlid Joop Atsma spreekt in De Vereeniging in Nijmegen.

 

Op donderdagavond 4 februari 2010 organiseert Jos Sluijsmans van Fietsdiensten.nl in samenwerking met de Fietsersbond Nijmegen en de Stichting Slimmer een verkeizingsdebat over het fietsbeleid in Nijmegen in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen 2010. De avond zal worden ingeleid door CDA-Tweede Kamerlid Joop Atsma, die onlangs een initiatiefnota over fietsbeleid in Nederland uitbracht. Nagenoeg alle politieke partijen zullen hun fietsplannen deze avond verdedigen. De avond vindt plaats vanaf acht uur in de cafézaal van De Vereeniging.

Tijdens de avond zullen aan de hand van drie thema’s de deelnemers aan het debat uitgedaagd worden zo concreet mogelijk aan te geven wat de voornemens van hun partij zijn. De gespreksleider draagt er zorg voor dat het niet blijft bij makkelijke beloften. De belangrijkste onderwerpen zijn:

– Veilige en aantrekkelijke inrichting van fietsroutes, kruispunten en wegen: De veiligheid van fietsers krijgt nu geen voorrang bij de inrichting van kruisingen en wegen.

– Stallingsproblemen bij station en binnenstad en in de wijken: Er is de komende jaren minstens twee keer zoveel stallingscapaciteit voor fietsparkeren in de binnenstad en bij het station nodig.

– Schoolroutes en veiligheid: Fietsroutes van en naar scholen in Nijmegen zijn onveilig, waardoor veel kinderen lang met de auto gebracht worden.

Joop Atsma schetst in zijn initiatiefnota: ‘Fietsen in Nederland…een tandje erbij’ een aantal problematische ontwikkelingen, die ook in Nijmegen actueel zijn, en waarvoor de fiets een eenvoudige, acceptabele en betaalbare oplossing is. Fietsen is schoon, snel, veilig en goedkoop, kortom: alle reden om met volle kracht in te zetten op de fiets! Maar hoe denken de Nijmeegse politieke partijen hier eigenlijk over? Wat hebben zij de fietsbewuste kiezer te bieden? De afgelopen jaren hebben we veel mooie woorden gehoord, maar blijkt het lastig in de praktijk inderdaad de fiets voorrang te geven. Tijdens deze debatavond zal de kernvraag dan ook zijn: wat wilt u realiseren op fietsgebied als uw partij in het college komt?