Geslaagd met een 9

In opdracht van Fietsdiensten.nl en onder begeleiding van Lentekracht heeft Nikki Korzilius een afstudeeronderzoek uitgevoerd voor haar studie Planologie aan de Radboud Universiteit over het stimuleren van fietsgebruik in de gemeente Nijmegen. Hierbij gaat specifiek de aandacht uit naar de mogelijkheden van de mobiele applicatie Ring-Ring om bewoners uit Nijmegen die met de auto naar campus Heijendaal gaan te stimuleren om vaker te fiets te pakken. Het gaat dus met name om woon-werkverkeer.

De titel van de scriptie is: ‘A gentle push towards sustainability? The effect of nudging to promote cycling’. Het onderzoek heeft geen significante verschillen aangetoond van invloed op het reisgedrag van forenzen met of zonder het gebruik van de Ring-Ring app. Dit kan deels verklaard worden door de beperkte omvang van de groep deelnemers (bijna 40 personen) en de relatief korte duur van het onderzoek (5 weken). Het onderzoek laat wel zien dat er feitelijk meer onderzoek nodig is naar fietsstimulering met behulp van ict applicaties.

 

Met plaatsvervangende trots kunnen we meedelen dat Nikki haar onderzoek heeft afgerond met een 9. Van harte gefeliciteerd Nikki!