Kwaliteit en asfalt

Foto: ANP

De gedachte dat meer asfalt nodig is voor meer economische groei en dat meer economische groei vooruitgang is, is een achterhaalde gedachte. Meer asfalt is geen vooruitgang, maar achteruitgang door het verlies van wat echt van waarde is, het verlies van kwaliteit.

Meer asfalt is meer ‘oude’ economie. Meer oude economie is niet wt we nodig hebben. We hebben meer nieuwe economie nodig, meer innovatie, meer kwaliteit. Meer asfalt vernietigt meer dan dat het oplevert.