LEVV-LOGIC van start na geslaagde kick-off

Logo Levv Logic_1

Op maandagmiddag 12 september vond de kick-off plaats van het LEVV-LOGIC project. Hiervoor kwamen de consortiumleden en deelnemers samen bij de Impact Hub in het Westerpark in Amsterdam. In het project LEVV-LOGIC wordt de komende 2 jaar onderzoek gedaan naar de inzet van lichte elektrische vrachtvoertuigen (LEVV’s) voor de levering van goederen in steden. Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Rotterdam ontwikkelen samen met logistiek dienstverleners, verladers, voertuigaanbieders, netwerkorganisaties, kennisinstellingen en gemeenten nieuwe kennis over logistieke concepten en business modellen met LEVV. Met als doel: een rendabele inzet van LEVV voor stadslogistiek.

Lees meer over de vraagstelling, aanpak en de deelnemende partners op: http://www.hva.nl/urban-technology/projecten/expertise-projecten/item/levv.html

 

Het onderzoek wordt mede gefinancierd met de RAAK-mkb subsidie van Regieorgaan SIA onderdeel van NWO. Deze subsidie is bedoeld om via kennisuitwisseling het innovatief vermogen van mkb-ondernemingen te vergroten.  Tijdens de kick-off werden de doestellingen, rollen en planning doorgesproken, onderling kennisgemaakt en input vergaard voor de eerste onderzoeksactiviteiten.

De komende maanden zal het project vertegenwoordigd zijn op het LEV Summit in Barcelona (20-21 sept), EcoMobiel (4-5 Okt), de Vervoerslogistieke Werkdagen in Mechelen (17-18 nov), en op het Annual Polis Congres in Rotterdam (1-2 Dec). Ook zal het project een rol spelen tijdens het European Cycle Logistics congres in Wenen (20-21 maart 2017) en het International Cargo Bike Festival in Nijmegen (11-13 juni2017).

Het project kent momenteel 29 partners en zal haar netwerk de komende 2 jaar uitbreiden. Interesse in het project? Dan kun tu contact opnemen met Susanne Balm (projectleider) levvlogic@hva.nl.

Inschrijven voor de nieuwsbrief kan via: https://logistiekenquete.hva.nl/index.php/survey/index/sid/511236/newtest/Y/lang/nl

Twitter: #LEVVLOGIC