Stichting Velomotive

Op donderdag 26 september 2019 is de Stichting Velomotive opgericht ten kantore van het notariskantoor Mul & Zegger in Nijmegen.

 

De stichting heeft ten doel: het vormen en uitbreiden van een internationaal toonaangevend ecosysteem op het gebied van vervoermiddelen met ‘human-powered’, licht elektrisch en hybride vormen van aandrijving. Dit ecosysteem faciliteert de samenwerking tussen ondernemingen, overheden en onderwijs. Hierdoor wordt synergie, kennisdeling en innovatie bevorderd, zowel binnen de regio Gelderland als daarbuiten.

 

De stichting ondersteunt de ambitie van provincie Gelderland om dé fietsprovincie van Nederland te blijven. De regio zal zich profileren als de ‘hotspot’ van de fiets en het fietsen.

 

Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf (5) leden: Kees den Hollander, penningmeester; Hans Schreuder, secretaris, Martin Stor, bestuurslid, Jos Sluijsmans, voorzitter.

 

We hebben al een eerste aanzet van een website online gezet en hopen deze de komende tijd uit te breiden en te vervolmaken.

Als werktitel is Velomotive Campus gekozen, maar dat is nog niet per se de definitieve benaming waaronder we gaan werken.

Schets afkomstig van het EAGLE project van HAN Automotive