Duurzaam, veilig en innovatief kindervervoer en het LEV-kader

Struin BSO heeft in een overleg met de gemeente Nijmegen haar zorgen geuit over de gevolgen van het LEV-kader voor het vervoer van kinderen in de buitenschoolse opvang en de bedrijfsvoering van Struin. Het voornemen van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat om de huidige regelgeving met betrekking tot lichte elektrische voertuigen waaronder ook e-bakfietsen en groepsfietsen, dreigt het vervoer van kinderen per elektrische transportfiets, zoals Struin BSO dit al meer dan 15 jaar geregeld heeft, in gevaar te brengen ofwel onmogelijk te maken.

Struin BSO maakt al sinds 2007 gebruik van elektrische transportfietsen om elke week ruim 700 kinderen één of meerdere keren per week van school op te halen en mee te nemen naar de natuur rond de stad. In 2021 fietsten zij ongeveer 57.000 km met kinderen door de gemeente Nijmegen en omgeving.

Elektrische transportfietsen

Struin heeft gekozen voor vervoer van de kinderen per transportfiets, omdat dit de meest duurzame en meest verkeersveilige manier van vervoer is. De transportfietsen die zij hiervoor inzetten en met name de groepsfietsen en de zogenaamde ‘boot’, waren geen bestaande producten die door de producent op de markt gebracht werden, maar dit zijn fietsvoertuigen die ontworpen zijn op initiatief van en in samenwerking met Struin met de gedachte om een maximale toelaatbare BSO groep van 10 tot 12 kinderen zo duurzaam mogelijk, zo verkeersveilig mogelijk en zo efficiënt mogelijk te vervoeren tussen de opstapplekken en de speelplekken in de natuur. Dit is een schoolvoorbeeld van burgerparticipatie, ondernemersinitiatief en innovatie in duurzaam vervoer, waarnaar de overheid steeds op zoek is.

Innovatief

Dat nieuwe regelgeving door de enorme groei van lichte elektrische voertuigen en elektrische fietsachtigen nodig is, vindt Struin in principe een goede zaak. Er moet echter voor gewaakt worden dat nieuwe regelgeving niet juist de aantoonbaar duurzamere en verkeersveiligere innovatieve producten onmogelijk maakt. Nieuwe regelgeving moet rekening houden met de positieve ontwikkelingen die zich voordoen. En misschien moet nieuwe regelgeving zelfs kijken naar wat wenselijk is in de toekomst, namelijk duurzaam en verkeersveilig vervoer, en daar op voorsorteren in plaats van reactief regelgeving maken, die bij het in werking treden mogelijk al achterhaald is.

Het zou op zich een goed  en verdedigbaar idee zijn als de groepsfietsen van Struin in een aparte categorie vallen. In de impactanalyse die door Antea Groep is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van I & W, lijkt dit onderscheid ook gemaakt te worden in de vorm van ‘entertainmentvoertuigen’. Struin vindt de term ‘entertainmentvoertuig’ zelf niet zo goed gekozen en het dekt ook niet de lading van de Struinfietsen, maar dat het een aparte categorie fietsen is, moge duidelijk zijn.

Breedte

Wat van belang is, is dat groepsfietsen van Struin minimaal 115cm breed mogen zijn, bij voorkeur 120cm ivm met de stabiliteit. In het LEV-kader spreekt het ministerie van een maximale breedte van 1 meter vanwege de breedte van de huidige fietspaden. Het is echter aannemelijk dat in de toekomst fietspaden om allerlei redenen alleen maar breder zullen worden. Dat gebeurt nu al. Ook is het mogelijk en aannemelijk dat de snelheid van het gemotoriseerd verkeer in de stad wordt teruggebracht naar 30 of 25km/uur en bak- en vrachtfietsen op de rijbaan gaan rijden en dat er veel minder autoverkeer zal zijn in de stad. Het zou daarom van weinig wijsheid getuigen om de transportfietsen nu in een keurslijf van 1 meter breed te stoppen, terwijl dit in de toekomst geen enkel doel meer dient, terwijl het de stabiliteit en daarmee de veiligheid van het voertuig verslechtert en misschien zelfs het gebruik onmogelijk maakt.

Motorvermogen

Verder is het van belang dat het nominale motorvermogen van Struinfietsen eigenlijk hoger zou moeten mogen zijn dan 250 Watt om de juiste trekkracht bergop te kunnen hanteren. Dus niet om de snelheid te verhogen, maar louter de trekkracht, om bijvoorbeeld met een Struinfiets op een helling vanuit stilstand weg te kunnen rijden.

Zoals hierboven al werd aangegeven zijn de huidige vervoersoplossingen van Struin aantoonbaar verkeersveiliger dan andere vormen van vervoer. Cijfers van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) laten zien dat elke 100.000 fietskilometers resulteert in 0,7 ernstig  verkeersslachtoffer (b.v. botbreuk). In al die jaren, met inmiddels tussen de twee en drie miljoen fietskilometers, is bij Struin geen enkel ernstig verkeersslachtoffer gevallen.

Spelen in de natuur

Tal van wetenschappelijke onderzoeken  tonen aan dat spel in de wildere natuur een onvervangbare bijdrage levert aan de ontwikkeling van belangrijke vaardigheden. Struin maakt het mogelijk dat meer dan 700 kinderen zich wekelijks in de natuur kunnen ontwikkelen tot gelukkige, gezonde, maatschappelijk succesvolle en milieubewuste burgers.

Jaarverslag 2021