Mobiliteitsdebat 2010

Mobiliteitsdebat 2010

Mobiliteitsdebat

 

Maandagavond 27 september 2010 in LUX, Nijmegen

 

Mobiliteitsdebat ‘Slimmer investeren in mobiliteit’

 

Bereikbaarheid, files, ruimtegebrek, lawaai, luchtkwaliteit, gezondheid en milieu zijn een aantal factoren waarmee rekening gehouden moet worden als we praten over mobiliteit. In tijden van bezuinigingen is het bovendien van belang dat elke euro efficiënt en effectief wordt uitgegeven. Investeren we 1 miljard in meer asfalt en parkeerplaatsen of is het slimmer om in plaats daarvan 1 miljard te investeren in goede fietsvoorzieningen?

Organisatie: Jos Sluijsmans, Fietsdiensten.nl

Met: Dr. Vincent van der Vinne, mobiliteitshistoricus en auteur van ‘De autoproblematiek in Nederland’. Dr. Maria Hopman, inspannings-fysioloog aan het UMC St Radboud, Drs Jolanda van Oijen, senior adviseur XTNT.

 

Discussiepanel: Henk Beerten, wethouder mobiliteit gemeente Nijmegen, Reindert Augustijn, projectmanager Verkeer en Vervoer Stadsregio Arnhem Nijmegen,  Jan-Willem de Rover, ondernemer en voorzitter Economisch Collectief Nijmegen, Peter-Jan Mol, NISB en Heel Nederland Fietst.

 

Gespreksleider: Hartger Wassink, vz Fietsersbond afdeling Nijmegen, geassisteerd door Eric Reijen, verslaggever van de Gelderlander.

 

Poëtisch intermezzo door de Poëziekoerier, Marjolein Pieks

 

Verslag Mobiliteitsdebat 2010

 

In het kader van de Europese Mobiliteitsweek werd het Mobiliteitsdebat georganiseerd.

 

Het mobiliteitsdebat ‘Slimmer investeren in mobiliteit’ vond plaats op maandag 27 september 2010 in debatcentrum LUX te Nijmegen van 20.00 – 22.30 uur.

 

Voorafgaand aan het debat was er op LinkedIn (en Twitter) al een voorzet gegeven en ook na afloop blijft de discussie daar af en toe reacties opleveren.

 

De sprekers:

 

Vincent van der Vinne – Mobiliteitshistoricus, en schrijver van het boek ‘De autoproblematiek in Nederland’. In dit boek wordt aangegeven wat de oorzaak van de groei van de auto-mobiliteit is. Ook wordt geconstateerd dat de groei niet onbeperkt door kan gaan. In de presentatie licht Van der Vinne dit toe. Voorspellingen over het verbruik en het opboren van olie moeten voortdurend worden bijgesteld (verbruik blijft groeien, olie vondsten blijven dalen). Autorijden is te goedkoop, omdat maatschappelijke kosten niet of onvoldoende worden meegewogen.

 

Dr. Maria Hopman – inspanningsfysioloog aan het UMC St Radboud. Zij gaf aan hoe slecht het met de gemiddelde gezondheid van de Nederlander is (met nogal onthutsende voorbeelden over jonge kinderen). Ook gaf ze aan hoeveel men moet bewegen om gezond(der) te blijven – 30 minuten per dag – en dat je o.a. met fietsen naar je werk al heel aardig aan die vereiste hoeveelheid beweging komt, maar ook gewoon traplopen ipv de lift nemen helpt al.

 

Jolanda van Oijen, senioradviseur mobiliteit van XTNT gaf een presentatie over gedragsverandering van de (niet)fietser vanuit psychologisch oogpunt. Autorijden is gewoontegedrag en dat is heel moeilijk te veranderen. Positieve benadering in voorlichtingscampagnes – belonen, alternatieven bieden – lijkt beter te werken dan verplichten of bestraffen. Termen als cognitieve dissonantie, ‘priming’, superpromotoren passeren de revue en worden uitgelegd.

 

Elk van de sprekers werden na hun presentatie nog bevraagd door Hartger Wassink, de gespreksleider en enkele mensen uit het publiek.

 

Na een poëtisch intermezzo door de Poëziekoerier, Marjolein Pieks, volgde de paneldiscussie.

 

Het panel bestond uit: Henk Beerten, wethouder mobiliteit gemeente Nijmegen, Reindert Agustijn, Teammanager verkeer en vervoer Stadsregio Arnhem Nijmegen, Jan-Willem de Rover, ondernemer en voorzitter Economisch Collectief Nijmegen, Peter-Jan Mol, NISB en Heel Nederland Fietst.

 

Er werd door het panel helaas niet tot nauwelijks gereageerd op de informatie van Vincent van der Vinne. Er kwam gewoon meer mobiliteit en dat moest dus gewoon door het investeren in asfalt, fietspaden en OV worden opgevangen. Dat dit een doodlopende weg is bleek niet echt aan te komen.

 

Het item gezondheid werd niet opgepikt door de panelleden: Henk Beerten gaf in het begin van de discussie aan dat het debat over mobiliteit zou gaan. Gezondheid vond hij toch echt een heel andere item. In het verdere verloop van de discussie kwam panellid Peter-Jan Mol met wat cijfers over het effect van fietsen op de gezondheid en de besparingen die de gezondheidszorg en de werkgevers daarmee zouden kunnen bereiken. De andere gaven toen toch ook wel toe dat je die zaken niet los van elkaar zou moeten zien.

 

Naar aanleiding van het debat is er dinsdag een artikel in de Gelderlander verschenen over betaald fietsparkeren.

 

Verzuchting van een twitteraar: weer niets nieuws opgeleverd! Ondanks crisis blijven bestuurders hangen in verstikkende kortetermijnvisies!
Het debat was met name bedoeld om besluitvormers te laten nadenken over de beperkingen van automobiliteit en hen te confronteren met het feit dat toch verreweg het meeste investeringsgeld opgaat aan automobiliteit. Tijdens het debat werd duidelijk dat besluitvormers om allerlei redenen onvoldoende rekening houden met de grenzen van automobiliteit, ook al wijs je hen op feiten die deze eindigheid pijnlijk duidelijk maken zoals de inleiders duidelijk maakten.

 

Veel mensen het er over eens waren dat ook veel geïnvesteerd moet worden in OV. Het OV kan nu nauwelijks concurreren met de auto (qua comfort, frequentie, kosten en snelheid etc.) en kampt in spitstijden ook met grote capaciteitsproblemen.
Flex-/thuiswerken kwam tijdens het debat nauwelijks aan bod helaas, dat lijkt inderdaad een andere voor de hand liggende oplossing, die meer aandacht verdient.

 

Kortom, werk aan de winkel. We zullen zeker nadenken over vervolgstappen om in discussie te blijven over mobiliteit.

 

Jos Sluijsmans