Oproep van Matthijs de Gruijter van BSO Struin

BSO Struin heeft al meer dan dertien jaar ervaring met het vervoer van groepen kinderen met grote transportfietsen, met name groepsfietsen of ‘fietsbussen’ van Tolkamer Metaalspecials, waarop 10-12 kinderen kunnen zitten en meefietsen, en andere speciaal gemaakte bakfietsen. In die dertien jaar is met de ruim veertig fietsvoertuigen al meer dan één miljoen kindkilometer gefietst en er zijn aanmerkelijk minder ongelukken mee gebeurd dan statistisch logisch zou zijn. Deze groepsfietsen zijn niet meegenomen in het vooronderzoek, dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat liet uitvoeren door adviesbureau Arcadis met het oog op nieuwe wetgeving.

Quickscan De elektrische bakfiets is veilig van Arcadis.

 

Foto: Struin – Groepsfiets ‘de boot’
Foto: Struin – Bakfiets Radkutsche

 

In de aanloop naar de nieuwe wetgeving die er voor transport met elektrische transportfietsen voor vervoer van kinderen komt, wil Matthijs de Gruijter van BSO Struin iedereen die iets kan betekenen voor deze wetgeving het volgende vragen:

A – om te pleiten dat het mogelijk blijft om 11 liefst 12 kinderen op één transportfiets te vervoeren.
B – Als A niet lukt te pleiten dat er in ieder geval een overgangstermijn komt van vijf jaar waarin bestaande transportfietsen nog voor 11 of 12 kinderen gebruikt mogen worden.

 

Buitenschoolse opvang (BSO’s) zijn de partij die het meest met kinderen op pad gaan. Om te zorgen dat BSO’s dit effectief kunnen blijven doen is het belangrijk dat zij alle kinderen kunnen vervoeren. De leiding kind ratio in een BSO is gemiddeld 11 en maximaal 12 kinderen op één leiding. Matthijs wil er dus voor pleiten dat vervoer van 11 liefst 12 kinderen mogelijk blijft.

 

Het belangrijkste  argument hiervoor is (verkeers)veilgheid voor de kinderen:
– transportfietsen zijn veiliger dan groepen zelfstandig fietsende kinderen.
– transportfietsen zijn veiliger voor hun omgeving dan auto’s.

 

Je kunt Matthijs bereiken door een mailtje te sturen aan: directie[@]struin.nl

 

Tijdens het Green Capital jaar in Nijmegen (2018) reed zelfs koning Willem-Alexander nog trots op de fietsbus van Struin.

Foto: Marscha van Druuten – Koning Willem-Alexander op een groepsfiets van Struin

 

In augustus van dit jaar, 2020, schreef De Gelderlander ook al over de zorgen van Matthijs de Gruijter.

‘Is de Struinfiets straks taboe door de nieuwe regels?’