Tag Archives | rechtvaardigheid

Vierde Mobiliteitsdebat 2012

Over onderwijs en gezondheidszorg is iedereen het eens dat dit verworvenheden zijn die voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Is mobiliteit ook een verworvenheid die voor iedereen geldt, en zou moeten gelden? Een zoektocht naar mobiliteit en rechtvaardigheid.

Lees verder...