De fiets in de binnenstad & visuele notulen

Op 23 oktober vond er een fietsdebat plaats in de Dutch Bicycle Centre, waar zo’n dertig mensen op afkwamen. Wethouder Harriet Tiemens trapte af met de plannen die de gemeente met de binnenstad heeft: Waalkade autovrij, alles 30 km zone binnen de S100, tweerichtingsfietsverkeer in de ringstraten en honderd van de driehonderd autoparkeerplaatsen die daarvoor wijken. De Fietsersbond had daar niets op aan te merken, en ook Milieudefensie, die de avond organiseerde, zag dat als mooie stap op weg naar één hele grote milieuzone in Nijmegen, maar de ondernemersvereniging, het Huis van de Binnenstad, had er toch wel vraagtekens bij. Het blijkt dat winkeliers toch graag zien dat hun winkel met de auto bereikbaar blijft. Maar de deskundigen van de bevoorrading Jos Sluijsmans en Birgit Hendriks schetsten de rappe ontwikkelingen in de stadslogistiek, oftewel steeds meer en grotere bakfietsen. Voor je het weet loop je met je verkeerssysteem achter de feiten aan.

 

Duurzame bereikbaarheid is passé

Daar had de ANWB een antwoord op, namelijk een nieuwe indeling van voertuigcategorieën en bijbehorende inrichting van straten. Ook daar konden wij blij mee zijn. Want onder die plannen liggen twee principes die fietsers goed zullen bevallen. Het ene is dat je snelheidsverschillen minimaal moet houden, dat is goed voor de verkeersveiligheid. Het andere is de leefbaarheid van de publieke ruimte.

 

De ANWB zei het niet zelf, maar wij konden mooi inkoppen: dat betekent dus dat duurzame bereikbaarheid, oftewel iedereen moet altijd overal maar met elke vorm vervoer kunnen komen, niet langer de leidende grondgedachte is. Dat is heel goed nieuws. Alle partijen komen tot het inzicht dat er ruimte moet komen voor de opkomende vormen van vervoer en voor leefbaarheid, en dat kan alleen maar ten koste gaan van gemotoriseerd verkeer. Er breekt werkelijk een nieuw tijdperk aan.

 

Dubbel nadeel voor buitenwijkbewoners

Een vraag die bij ons, de Fietsersbond, opkwam tijdens het debat was: Wie gaan er nou eigenlijk op de fiets naar de binnenstad? En wie kiezen voor OV of auto? We realiseerden ons dat dat de bewoners van de buitenwijken zijn die 5-7 kilometer zouden moeten fietsen langs verkeersaders. Voor hen is de binnenstad letterlijk een brug te ver. En ze gaan natuurlijk niet voor één boodschapje. Bereiken ze dan de binnenstad, dan is het voor hen, zonder fiets, een grotere opgave om enkele winkels te combineren dan voor fietsers uit West, Midden of Oost. Dubbel vervelend dus. Gaandeweg resulteerde het debat dan ook in de conclusie dat er aan de rand van binnenstad nog hubs ontbreken, waar mensen kunnen overstappen van auto naar lopen of fietsen. En tijdens al deze bespiegelingen maakte Ruben Hurenkamp van ProcesSucces de notulen en wel op een bijzondere manier, namelijk door middel van tekeningen. Het resultaat is hieronder te zien.