Betonpoalties

Daniel Lohues van Skik zong het al: ‘Betonpoalties bent kut’  En hij heeft gelijk. Voor fietsers staan paaltjes vaak hinderlijk in de weg en er gebeuren regelmatig ongelukken door onhandig geplaatste paaltjes op het fietspad. Ze worden meestal geplaatst om te voorkomen dat auto’s, bestelbusjes of vrachtwagens gebruik maken van het fietspad of de wegen die alleen voor fietsers en voetgangers bedoelt zijn. Maar veel paaltjes hebben die functie niet (meer) en zijn soms meer uit gewoonte neergezet dan uit noodzaak.  De Fietsersbond ijvert al lang voor het weghalen van overbodige paaltjes. Veel gemeenten maken daar ook serieus werk van.

Onlangs had ik een leuke en interessante middag met de urban designer Steven Fleming en architect Adriaan Kok, de ontwerper van de befaamde Hovenring in Eindhoven.

We kwamen te spreken over paaltjes op fietspaden en dan met name om te voorkomen dat zware voertuigen op fiets- en voetgangersbruggen komen. Adriaan stuurde mij daarna informatie van een collega van hem over de Belgische oplossing voor deze paaltjes namelijk een valkuil. Het is nog niet vaak toegepast. Het is een hele goede en inventieve oplossing om van de gevaarlijke palen in het wegdek af te komen en om te zware onbedoelde voertuigen op bruggen te voorkomen. Nu moet je als je geen paal plaatst rekening houden met een voertuig van 12 ton. Een fietsbrug word normaal berekend op een belasting van 500 kG per vierkante meter. Een fietsbrug berekend op deze belasting is ook geschikt voor een voertuig van ca. 5 ton. Geen paal plaatsen betekend dus een verdubbeling van de brugbelasting met grote gevolgen voor de kosten. Een valkuil is behalve bij hele korte en smalle bruggen een veel goedkopere veilige oplossing.

 

Deze toepassing ziet dus op het weren van zwaar vervoer op bruggen. Ik weet niet in hoeverre het mogelijk is deze valkuilen zodanig precies af te stellen dat personenauto’s vanaf 1000 kg. tegengehouden kunnen worden om fietspaden te gebruiken. Het principe is zeker interessant om nader te onderzoeken.

 

Als toegift de tekst van ‘Betonpoalties bent kut’ van SKIK

as ik op de fietse zit
dan wol ik graag rechtdeur
dan wil ik snel op huus an
weg van dat gezeur
ik rie dan zonder licht
want dat red ja niet zo zwaor
’n onverwacht obstaokel
daorin skuult dan het gevaor
wie hef die dingen daor neer zet
wat hef dat veur ’n nut

betonpaolties, betonpaolties
betonpaolties, betonpaolties
betonpaolties, betonpaolties bent kut!!

toen kwam dus de dag
dat ik ze niet ontweek
ik klapte op zo’n kutpaol
zo as later bleek
de dokter zee:
“potdomme keerl,
hoe krie’j ’t toch veur mekaar
dit heb ik nog nooit zien
dit komp nooit weer klaor!
wie hef die dingen daor neerzet
wat hef dat veur ’n nut!?”

ik vreug me toen dus af
wie hef die weg bepaald
ik heb ’n doktersrekening
die is nog niet betaald
‘k had alle botten breuken
‘k lag ’n maond an ’n infuus
en bovendien leup ik ok nog
’n half jaor bij huus