De duurzaam bereikbare campus Heyendaal

Naar aanleiding van de Europese Mobiliteitsweek en Nijmegen European Green Capital 2018 vindt op vrijdagmiddag 21 september 2018 tussen 12.00 en 17.00 uur het symposium over de duurzaam bereikbare campus plaats op campus Heyendaal in de Hippocrateszaal in het Studiecentrum van het Radboudumc, Geert Grooteplein 21 in Nijmegen (routenummer 77).

 

De gemeente Nijmegen wil, terecht, het autoverkeer richting de campus ontmoedigen om de campus bereikbaar te houden. Echter, voorkomen moet worden dat fietsers in fietsfiles terecht komen en gezien worden als veroorzakers van overlast in plaats van als oplossing voor de verkeersproblemen.

 

Op dit moment is er duidelijk een groei van het voetgangers- en fietsverkeer zichtbaar, maar de infrastructuur is ondanks recente verbouwingen, niet voldoende aangepast aan deze groei. Verbreden van de voet- en fietspaden – eventueel ten koste van asfalt voor automobilisten – is dus wenselijk.

 

Perrons doortrekken

Een ingrijpende maatregel die veel resultaat oplevert om de drukte van voetgangers en fietsers rond station Heyendaal te beperken, is het doortrekken van de perrons onder de Heyendaalseweg door. Op deze manier hoeven studenten en medewerkers van de Beta-faculteiten en Mercator-gebouwen niet meer op de Heyendaalseweg te komen.

Doorgaande fietsroute Waalbrug – Campus Heyendaal

 

Enkele jaren geleden heb ik in opdracht van de gemeente Nijmegen in kaart gebracht hoe een doorgaande fietsroute vanaf de Waalbrug naar Heyendaal zou kunnen lopen en welke aanpassingen nodig zouden zijn. De bedoeling is dat goede doorgaande fietsroutes naar de campus Heyendaal het gebruik van de fiets bevorderen en het overlastgevende autoverkeer beperken. Vanaf de Waalbrug was de beoogde route: Trajanusplein, Mr Franckenstraat, Mariaplein, Dominicanerstraat, Daalsedwarsweg, Groesbeeksedwarsweg, Van Heutzstraat, Groesbeekseweg, Archipelstraat en via de Heyendaalseweg naar Campus Heyendaal.

 

In de huidige plannen van de gemeente gaat de route nu vanaf de Daalsedwarsweg rechtdoor door de Fort Kijk in de Potstraat naar de Coehoornstraat en dan via de Heyendaalseweg naar de campus.

 

Omdat de Heyendaalseweg overbelast dreigt te raken door de groei van zowel autoverkeer als fietsverkeer, is het een goed idee om te proberen de Heyendaalseweg zo veel mogelijk te vermijden en/of er eenrichtingsweg voor autoverkeer van te maken, zoals Theo de Wit namens de PvdA een aantal jaren geleden voorstelde.

 

Een alternatieve fietsroute kan zijn om vanaf het Mariaplein de Bergendalseweg op te fietsen, Heyderijkstraat, Daalseweg, Koolemans Beynenstraat, Van ’t Santraat, Groesbeekseweg.

 

Voetgangers- en fietsbrug

 

Een voetgangers- en fietsersbrug  over het spoor vanaf het studentencomplex Hoogeveldt / Van Cranenborghstraat / Jan Willem Passtraat (variant fietsbrug) naar de Beta-faculteiten zou een goede aanvulling zijn. Je kunt op de route vanaf de Waalbrug, zodra je op de Groesbeekseweg bent, deze volgen tot aan de Van Cranenborchstraat of Valkenburgseweg (variant met spoorwegovergang).

Voor een meer rustieke route kan gekozen worden voor de route Curaçaoweg, Witsenburgselaan, Willem Schiffstraat, Van Cranenborchstraat, Jan Willem Passtraat / Valkenburgseweg en daar het spoor over.

Als er voetgangers- en fietsbrug is of een extra spoorwegovergang hoeven de medewerkers, studenten en bezoekers van Campus Heyendaal die met de fiets via de Waalbrug komen of vanuit het hele oostelijk deel van Nijmegen geen gebruik meer te maken van de Heyendaalseweg. Het verkeer van voetgangers, fietsers en automobilisten wordt daar dan enorm ontlast.

 

 

Het zou mooi zijn om zo’n brug nu eens niet uit niet-duurzaam beton en staal te maken maar met een modulair brugdek uit duurzaam hout en biocomposiet (of gerecycled plastic) en met een oprit, pylonen en dwarsverbindingen uit duurzaam beton, bijv. olifantsgras. Dat sluit ook goed aan bij de ambities van een groener en duurzaam Nederland en de ambities van Nijmegen als European Green Capital 2018

 

Met een nieuwe fiets- en voergangersbrg ontstaat via Toernooiveld, Driehuizerweg, Erasmuslaan bovendien een nieuwe route naar het Universitair Sportcentrum Gymnasion en het Erasmusgebouw.

 

Gelukkig zien meer mensen deze maatregelen, doortrekken van de perrons en extra brug of spoorwegovergang, als oplossingen voor de verkeersproblemen op de Campus Heyendaal. Het is dus zaak dat de gemeente Nijmegen, NS en Prorail, Radboud Universiteit, Radboudumc, HAN en ROC rond de tafel gaan zitten en overgaan tot actie.

 

Poster optimalisatie station Heyendaal met route en situatiefoto’s

 

Jos Sluijsmans, Fietsdiensten.nl, Nijmegen, 10 september 2018

Met dank aan Nanda Sluijsmans, Stedenbouw en Landschap, Den Haag, Adriaan Kok, ipvDelft en Ronald Smallenburg van Pontiflex.