Groei van bakfietsen. Anticiperen, faciliteren of negeren?

Anticiperen, faciliteren of negeren?

Het gebruik van bak- en vrachtfietsen groeit. Groeien de bakfietsparkeervoorzieningen mee?

 

De afgelopen jaren is een duidelijke groei te zien in het gebruik van bakfietsen. In steden als Amsterdam en Utrecht nam het gebruik van bakfietsen voor het vervoer van kinderen toe vanaf eind jaren negentig van de vorige eeuw. In middelgrote steden (100.000 – 300.000 inwoners) kwam het gebruik van bakfietsen iets later op gang. Vijf jaar geleden zag je in een stad als Nijmegen af en toe een bakfiets. Nu gaat er geen dag voorbij of je ziet vaders en moeders met een bakfiets met kinderen rijden of een fietskoerier, zelfstandig ondernemer of pakketvervoerder. Je ziet ook dat steeds meer bakfietsen op allerlei plekken in de stad geparkeerd worden. Specifieke bakfietsparkeervoorzieningen zijn er nog niet veel.

 

Op grond van eigen kennis en ervaring denk ik dat er op dit moment ongeveer 100.000 bak- en vrachtfietsen in Nederland rondrijden. In 2025 zullen dat er ongeveer 400.000 zijn.

 

De plaatselijke bakfietsspecialist in Nijmegen verkoopt momenteel 40 tot 60 bak- en vrachtfietsen per jaar, zowel aan particulieren als aan bedrijven. Volgens zijn inschatting is dit ongeveer 15 tot 20% van de markt in Nijmegen. Jaarlijks zouden er dan dus 200 tot 250 bakfietsen verkocht worden in Nijmegen. Aangezien in Nijmegen 1% van de bevolking van Nederland woont, zou je kunnen zeggen dat er in heel Nederland 20.000 tot 25.000 bakfietsen per jaar worden aangeschaft. In de grote (fiets)steden zoals Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag zullen dat er meer zijn, in de minder grote steden en op het platteland waarschijnlijk minder. Maar als gemiddelde gaan we er even van uit dat het klopt.

Bakfietsparkeerplekken in het Fietstransferium bij het station in Nijmegen

Gezien de snelle groei in de afgelopen jaren, ga ik er ook van uit dat een jaarlijkse groei van 20% reëel is. Dit  leidt in 2025 tot een totaal aantal bakfietsen in Nederland van 400.000.

Waar moeten al die bakfietsen parkeren? Wachten we tot het een probleem wordt, of houden we er in de planning van fietsparkeervoorzieningen en autoparkeerplaatsen rekening mee? Met andere woorden, anticiperen we op de groei van het gebruik van bak- en vrachtfietsen, waarmee we het tegelijkertijd stimuleren; faciliteren we de groei door de aanleg van voorzieningen als het nodig blijkt of gaan we het negeren en wachten we tot het stallen van bakfietsen een probleem is?