Prioriteit voor veilige fietsroutes

Matthijs de Gruijter van Struin BSO vraagt de politieke partijen in Nijmegen om prioriteit te geven aan veilige fietsroutes in Nijmegen. Dat is belangrijk voor de veiligheid van de honderden kinderen die zij wekelijks vervoeren met hun groepsfietsen en bakfietsen, maar ook voor alle andere fietsers in Nijmegen, waaronder veel mensen op ‘bijzondere’ fietsen zoals driewielfietsen, duo-fietsen, tandems, vierwielfietsen, riksja’s van Fietsen Alle Jaren, rolstoelfietsen, hand-bikes en mensen in rolstoelen en op scootmobielen.

Nijmegen, 2 maart 2022

Betreft: maak veilige fietsroutes een prioriteit

Geachte fractievoorzitters,

Fietsen wordt steeds populairder. Het is gezond, duurzaam en schoon. Zoals u wel bekend, maakt Struin sinds 2007 gebruik van elektrische transportfietsen om elke week 770 kinderen één of meerdere keren per week van school op te halen en mee te nemen naar de natuur rond de stad. Op dit moment fietsen wij ongeveer 250.000 km per jaar met kinderen door de gemeente Nijmegen.

De overheid is middels het LEV kader bezig extra wetgeving te laten gelden voor o.a. elektrisch ondersteunde bak en groepsfietsen voor kindervervoer. Deze plannen omvatten een verbod op het vervoeren van meer dan 8 kinderen per elektrische transportfiets en strenge toelatingseisen voor deze licht elektrische voertuigen. De kans bestaat dat onze Struin-fietsen dan niet meer gebruikt mogen worden en wij moeten overstappen op het vervoer van kinderen middels kleine bakfietsen en zelfstandig meefietsende (oudere) kinderen. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de
verkeersveiligheid in de gemeente Nijmegen.

We zijn blij met de inspanningen van de gemeente om meer ruimte te maken voor de fiets in de stad en het realiseren van veilige fietsroutes. Niet alleen de Struin-kinderen genieten van de voordelen hiervan, maar alle Nijmeegse fietsers (met name ondergewaardeerde groepen zoals ouderen met scootmobielen, gehandicapten in rolstoelen, handbikes en drie- en vierwielfietsen, organisaties als Fietsen Alle Jaren, mensen met niet-westerse achtergrond die fietsen niet gewend zijn, etc.).
Om veilig fietsen door de stad mogelijk te houden, vragen wij u of u bereid bent met voorrang ontbrekende schakels in het reeds aangenomen netwerk van veilige fietsroutes te realiseren. Hoofdzakelijk gaat het dan om

  1. enkele stukjes weg die van 50 km naar 30 km zouden moeten, omdat er geen (vrijliggend) fietspad is;
  2. enkele korte stukjes fietspad die tweerichtingsverkeer worden, zodat fietsers een
    veilige gereguleerde oversteek plaats kunnen bereiken;
  3.  enkele oversteken van grote wegen voorzien van een veilige gereguleerde
    oversteekplaats;
  4. een aantal plekken waar ‘gewone’ fietsers wel door kunnen ook geschikt maken voor bakfietsen, scootmobielen, handbikes etc.

Op deze kaart hebben wij aangegeven wat de punten zijn die wat ons betreft zeker prioriteit hebben en snel aangepakt moeten worden. De blauwe rondjes op de kaart zijn kleine aanpassingen met weinig kosten en weinig impact op het verkeer. De rode rondjes geven meer verkeersimpact. De paarse rondjes zijn de ‘medium’ projecten. Uiteraard denken wij graag nog groter, en ziet u op deze kaart alle punten waarvan wij denken dat ze op een moment ook aangepast moeten worden om veilig fietsverkeer in Nijmegen te faciliteren.

Koning Willem-Alexander op de Struin-fiets. Foto: Marscha van Druuten

 

Wanneer u de ontbrekende schakels in het netwerk van veilige fietsroutes met prioriteit aanpakt, blijft het voor alle Nijmeegse BSO’s mogelijk om middels dit netwerk veilig kinderen van school te halen met bakfietsen (of de BSO Bus) en zelfstandig meefietsende (oudere) kinderen. Ook als vervoer met onze Struin-fietsen wel mogelijk blijft, wat wij uiteraard veel veiliger vinden, zullen de Struin-kinderen, samen met andere BSO’s en alle inwoners van Nijmegen, profiteren van deze aanpassingen en zal het nog veiliger worden om je met de fiets in het Nijmeegse
verkeer te begeven.

 

 

 

Uiteraard delen wij graag met onze achterban, de ouders van de kinderen, hoe u hier tegenover staat, zodat zij dit mee kunnen nemen in het uitbrengen van hun stem tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.

Met vriendelijke groet,

Matthijs de Gruijter
Directeur Struin B.V.